ACADEMIA EL PRAT DE LLOBREGAT

FORMACIÓ SOCIOSANITÀRIA

Som especialistes en Formació Sociosanitària. Disposem d'aules homologades per efectuar cursos del Servei d'Ocupació de Catalunya, equipades amb el material sanitari necessari i professors titulats per a la impartició de tot tipus de cursos relacionats amb el sector.

L'aprenentatge és molt important tant en l'adquisició de coneixements teòrics bàsics com en les habilitats i actituds reforçades per les pràctiques. Per aquest motiu es realitzen pràctiques dintre de les aules (equipades amb tot el material necessari: lliteres, llits, ninots de pràctiques, cadires de rodes, caminadors, material d'infermeria, etc.) i també en empreses.

centres d'estudis forma-t gestiona amb diverses entitats (centres geriàtrics, centres per a persones amb discapacitats, etc.) els convenis de col·laboració de pràctiques en empreses

Si necessites contactar per a més informació pots trucar-nos al telèfon 93 370 92 71 o a través del mail info@ceformat.cat.