ACADEMIA EL PRAT DE LLOBREGAT

INFORMÀTICA PROFESSIONAL

La formació en Noves Tecnologies resulta avui dia pràcticament imprescindible. El nostre mètode garanteix la qualitat, la flexibilitat i l'eficàcia necessàries per obtenir l'èxit de la formació.

El nostre centre utilitza una metodologia d'ensenyament basat en l'ús de tecnologia interactiva multimèdia, és a dir, programes avançats d'aprenentatge que combinen la imatge, el so i el text, amb la participació continuada de l'alumne.

L'aplicació d'aquesta metodologia ens ha permès impartir sempre formació personalitzada i de qualitat, 100% adaptada a les necessitats reals de l'alumne, amb recursos didàctics variats, amens i eficaços.

Tan mateix, fidels als nostres compromisos amb la formació, disposem d'una potent eina informàtica per impartir els nostres cursos a través d'Internet, en les àrees d'informàtica professional i de gestió empresarial.

Preparació per a les proves de certificació ACTIC

Oferim la formació que necessites per presentar-te a les proves ACTIC en els seus tres nivells (bàsic, mitjà i avançat) que emet la Generalitat de Catalunya.  Aquesta prova es composa d'un nombre de diferents preguntes de les comptències avaluades, i que una vegada superada demostra i acredita les teves capacitats envers el nivell de les TIC al que t’avaluïs.

Per assolir aquests coneixements, posem a l'abast dels nostres alumnes, dos canals formatius:

FORMACIÓ PRESENCIAL

  • L'accés als cursos es realitza des dels ordinadors del Centre.
  • Presència del professor en l'aula de forma continuada per resoldre dubtes.
  • S'ha de concretar les hores i el torn d'assistència.
  • Els pagaments són mitjançant una quota mensual en funció de les hores acordades d'assistència a la setmana, i el seu preu total ve determinat pel temps que l'alumne ha necessitat per a superar el curs.

Per conèixer amb més detall el contingut dels nostres cursos consulta el nostre campus.

FORMACIÓ ONLINE

  • L'accés als cursos es realitza des d'un ordinador situat en qualsevol lloc: casa , treball , 2a residència, ...; i en qualsevol moment: matins, tardes , nits, caps de setmana, vacances, ...
  • Suport via missatgeria interna amb el seu professor.
  • El preu del curs es paga al comptat mitjançant transferència bancària.
  • Els manuals i resta de material didàctic, estan integrats en el propi curs , tot i que es pot sol·licitar un exemplar que haurà de passar a recollir físicament pel centre.

Per conèixer amb més detall el contingut dels nostres cursos consulta el nostre campus.

Si necessites contactar per a més informació pots trucar-nos al telèfon 93 370 92 71 o a través del mail info@ceformat.cat.